:: พัฒนาเว็บไซต์ CoolhostPlus :: > Simple Machines Forum [SMF]

วิธีลบ แก้ไขครั้งสุดท้าย โดย Admin

(1/1)

CoolhostPlus:
แก้ไฟล์นี้ ที่ไฟล์ Display.template.php ของธีมที่ใช้ หากธีมที่ใช้ไม่มีไฟล์นี้
ให้แก้ที่ ธีม default

ค้นหา

--- อ้างถึง ---// Show "� Last Edit: Time by Person �" if this post was edited.
      if ($settings['show_modify'] && !empty($message['modified']['name']))
         echo '
                        &#171; <em>', $txt['last_edit'], ': ', $message['modified']['time'], ' ', $txt['by'], ' ', $message['modified']['name'], '</em> &#187;';
--- End quote ---

เจอแล้วให้ลบทิ้งไปเลยก็ได้ หากจะไม่ใช้งานต่อ

เสร็จ ...

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version